Stadsnätsföreningen

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbyberg hamnar för sjätte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg var anslutningsgraden bland hushållen 94 procent. Lägst var tillgången i Hörby, med endast 3 procent. Riksgenomsnittet var 61 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressmeddelande den 16 mars 2016

Tillgången till fiber har under det gångna året ökat i 259 av landets 290 kommuner. I sju kommuner är tillgången oförändrad och i 24 kommuner har tillgången minskat, enligt PTS kartläggning. I hela landet har 61 procent av hushållen nu tillgång till bredband via fiber, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2014.

Störst är tillgången till fiberbredband i Sundbyberg, 94 procent, följt av Stockholm, 91 procent och Umeå, 84 procent. Minst är tillgången i kommunerna Gagnef, 7 procent samt Malung-Sälen och Hörby med 3 procent.

– Det går åt rätt håll, men fortfarande saknar nästan fyra av tio svenskar tillgång till fiberbredband. Det är en demokratifråga att alla får ta del av digitaliseringen. Detta bekräftas av bland annat demokratiutredningen som skriver att tillgången till bredband är avgörande för att bland annat kunna ta del av samhällsdebatten, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Svenska Stadsnätsföreningen ser tillgång till bredband som en nödvändig del av den svenska infrastrukturen som både tillväxt och välfärd är beroende av. De som bor och verkar på gles- och landsbygden, den äldre generationen liksom nyanlända svenskar är exempel på grupper som behöver få tillgång till snabbt bredband för att kunna ta del av tjänster och information via nätet.

– Målet för bredbandsutbyggnaden är att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2020. Vilka 500 000 hushåll kan klara sig utan digitaliseringens möjligheter? Nu när regeringen ser över bredbandsstrategin bör målet höjas för att omfatta alla, säger Mikael Ek.

De kommunala stadsnäten står för en stor del av utbyggnaden, men verkar inte på samma villkor som andra aktörer på bredbandsmarknaden. Stadsnäten begränsas i dag av den så kallade lokaliseringsprincipen, vilket kan försvåra bredbandsutbyggnaden till närliggande kommuner.

Enligt Svenska Stadsnätsföreningens beräkningar behövs närmare 40 miljarder kronor i investeringar för att nå det politiska målet att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. För ett mål om 99–100 procent av alla hushåll skulle det krävas ytterligare investeringar om cirka 14–20 miljarder kronor.

Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

Mer fakta nedan:

- Tio i topp: kommuner som klättrat mest
- Om Svenska Stadsnätsföreningen


För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Tio i topp: kommuner som klättrat mest

För mer information, se PTS webbplats: PTS Bredbandskartläggning 2015

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org