Stadsnätsföreningen

Presentationer Årskonferensen 2021

Här kan du ta ta del av presentationerna från Årskonferensen 2021.

Onsdag den 17 mars

 
Main stage: 


14.00-14.30 Alla pratar 5G. Vad menas med ful- och fin-5G?

Talare: Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen
Presentation hittar du här.

14.40-15.10 Ett samhälle utan fiber – hur ser det ut? 
Talare: Therese Balksjö, RISE och Mikael Ek, Stadsnätsföreningen
Presentation hittar du här.

15.10-15.40 Sista procenten – hur når vi dem? 
Talare: Tomas Sundström och Jonas Tiger, IT Norrbotten
Presentation hittar du här.Break out 1: 


14.00-14.30 Fibre roll out in Europe (Eng)

Talare: Roland Montagne, IDATE digiworld
Presentation hittar du här.

15.10-15.40 De gröna näringarnas behov av robust, omfattande och trådlös kommunikation 
Talare: Per Frankelius, Linköpings universitet

16.10-16.40 Reservel och miljö, hur går det ihop? 
Talare: Ove Landberg, Post- och telestyrelsen
Presentation hittar du här.

 

 

Torsdag den 18 mars

 
Main stage: 


14.00-14.30 Åren går – vad händer egentligen inom IoT-området?

Talare: Lars Wessman och Cecilia Thorsson, Varberg Energi, Erik Dahlström, Kalejdo och Karl Stolpe, Sappa
Samtalsledare: Per Fröling, Stadsnätsföreningen
Presentation hittar du här.

15.10-15.40 Nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering
Talare: Richard Oehme, Knowit 
Presentation hittar du här.

 

 

Break out 1: 


14.00-14.30 Införande av IoT i folkhemmet genom offentlighetens försorg kräver en gemensam robust process

Talare: John Fristedt, Linköpings kommun 

15.10-15.40 Säkra telekomanläggningar – en del av Sveriges försvar mot terrorhot
Talare: Jimmy Persson, Stadsnätsföreningen 
Presentation hittar du här.

16.00-16.25 IPv6 – vägen framåt för en mer tillgänglig digital värld
Talare: Torbjörn Eklöv, Interlan