Stadsnätsföreningen

Presentationer Årskonferensen 2022

Här kan du ta del av några av presentationerna från Årskonferensen 2022.

Måndag den 25 april

 

16.20-16.55 Vad händer om bredbandet inte är utbyggt år 2026 när adsl släcks?
Talare (introduktion till panelsamtal): Elin Bertilsson, vd för MittNät och stadsnätschef på Karlstads El- och Stadsnät. 
Presentation hittar du här.

 

 

tisdag den 26 april

 

14.10-14.40 Bo och arbeta smart i uppkopplade fastigheter
Talare: Christian Wictorin, affärsutvecklingschef på Corporate Fiber
Presentation hittar du här.

 

14.10-14.40 Ett paradigmskifte för trådlös access i fastigheter
Talare: Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen
Presentation hittar du här.

 

14.10-14.40 I Sundbyberg leder stadsnätet digitaliseringsarbetet med de olika
Talare: Torbjörn Sandberg, interimschef produkt- och affärsutveckling på Sundbyberg stadsnät
Presentation hittar du här.

 

15.20-15.50 Den svenska telekommarknaden
Talare: Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör på Telekomnyheterna
Presentation hittar du här.

 

 

onsdag den 27 april

 

09.55-10.35 Skador och sabotage på samhällsviktiga anläggningar
Talare: Jan-Olof Olsson, handläggare inom försörjningsberedskap på MSB
Presentation hittar du här.

 

09.55-10.35 Hur samverkar samhället vid kris?
Talare: Joakim Aspengren, projektledare på Post- och telestyrelsen
Presentation hittar du här.

 

11.50-12.15 Stadsnäten och kommunernas gemensamma hållbarhetsarbete
Talare: Ulf Linderoth, it-strateg på Malmö stad
Presentation hittar du här.