Stadsnätsföreningen

Presentationer Höstforum 2022

Här kan du ta del av några av presentationerna från Höstforum 2021.

 

PTS omvärldsspaning – Snabbt bredband når många men det krävs fortsatt stora investeringar för att alla ska kunna vara delaktiga i den digitala omställningen

Sverige har tagit rejäla kliv mot bredbandsmålet på 1 Gbit/s 2025 tack vare väldigt stora investeringar, och för att ta nästa steg spelar bredbandstöden en stor roll i kombination med att det krävs ett stort engagemang från alla aktörer. De svenska hushållen har anammat den nya tekniken och uppgraderat till minst 100 Mbit/s. Hur påverkar ökade energikostnader den kommande utbyggnaden som blir mer utmanande? Vilken roll kan 5G och på sikt 6G komma att spela? Vilka krav ställs på operatörer, stadsnät och samhället i stort för att möta utmaningarna som krävs med samhällets digitalisering när den fysiska världen och cybervärlden integreras?

Bengt G Mölleryd, analytiker, PTS

Presentation hittar du här.

 

Stadsnätssverige 2028

I november förra året påbörjade Stadsnätsföreningen ett omfattande strategiarbete för att bättre förstå hur det kan komma att se ut i Stadsnätssverige 2028 och vad föreningen behöver arbeta med för att ännu bättre stödja stadsnäten framledes. Under sommaren och hösten har Stadsnätsföreningen haft ett flertal förankringsdialoger med medlemmar. Föreningen har nu kommit långt i arbetet, så passa på att ta del av de framgångskriterier som har identifierats.

Mikael Ek, vd, Stadsnätsföreningen

Presentation hittar du här.

 

Stadsnätens bidrag till kommunernas hållbarhetsarbete

Flera rapporter visar att fiberinfrastruktur skapar för­utsättningar för en omställning till ett allt mer hållbart samhälle. Det handlar om allt från att människor kan arbeta på distans till hur smarta IoT-lösningar kan minska kommunernas bevattningsbehov i offentliga blomsterplanteringar. Men hur duktiga är egentligen stadsnätens ägare på att dra nytta av stadsnätens kompetens som en möjliggörare även i hållbarhetssammanhang?

Höstforum Norrland: Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå
Presentation hittar du här.

Höstforum Götaland: Malin Classon, vd, Värnamo Energi
Presentation hittar du här.

 

Stadsnätens erbjudande till fastighetsägare

Fastighetsägares behov av tjänster och produkter förändras ständigt. Hur kan stadsnäten hänga med i utvecklingen och vara attraktiva i konkurrensen utan att tulla på sin öppenhet? Hör mer om projektet Framtidens öppna nät som Stadsnätsföreningen drivit under året.

Louise Thorselius, Per Lindström, Jimmy Persson och Robert Wälikangas, Stadsnätsföreningen

Presentation hittar du här.

 

Så kan stadsnäten bli än mer kundorienterade (endast stadsnät)

Vem är egentligen stadsnätens kund och hur arbetar stadsnäten för att säkerställa att deras verksamheter är kundorienterade? Hör mer om vikten av att hela stads­nätsorganisationen har samma vision om vem som är stadsnätets kund och hur verksamheten ska utvecklas för att bli en än mer attraktiv samarbetspartner och leverantör.

Daniel Bergqvist, underkonsult, Nercia Utbildning

Presentation hittar du här.

 

Säkra nät för en trygg digital samhällsutveckling

En allt snabbare digitalisering skapar utmaningar att på ett kostnadseffektivt och robust sätt erbjuda förbin­delser till allt och alla som uppfyller de säkerhetskrav som förväntas kunna hantera olika typer av elakartade hotförmågor mot digital infrastruktur och dess tjänsteinnehåll. Hör om de senaste säkerhets-och teknik­trenderna inom telekom som stödjer säker och robust digital samhällsutveckling nu och i framtiden.

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef, Stadsnätsföreningen

Presentation hittar du här.

 

Telekomsektorn styrs av allt fler lagar och regler

Vad är senaste nytt inom det juridiska området och hur påverkar det Stadsnätsföreningens medlemmar?

Robert Wälikangas, branschjurist, Stadsnätsföreningen

Presentation hittar du här.

 

DIGPRO PRESENTERAR: Vikten av en digital tvilling

Dokumentation är viktigt, det vet alla. Men hur viktig är dokumentationen, och vilket värde skapar den? Utifrån konceptet ”En digital tvilling” kommer Joel Pirard från Digpro att prata om konkreta exempel som skapar värden för nätägare, och lyfta frågor som:

  • Vad är nätet värt?
  • Kan organisationen bli mer effektiv?
  • Uppfylls kraven från myndigheterna på driftsäkerhet och säkerhet?

Presentation hittar du här.

 

HEXATRONIC PRESENTERAR: Vet du vad som pågår i ditt fibernät?

Det finns i dag goda möjligheter att öka både säkerheten och tillgängligheten i ditt fibernät. Anders Berkelund från Hexatronic Fiberoptic kommer att prata om fiberövervakning och hur nätägare med hjälp av testutrustning från EXFO även kan erbjuda tjänsten ”övervakad fiber”.

Presentation hittar du här.

 

HUAWEI PRESENTERAR: Vårt mål är att vara den transparenta och pålitliga teknologipartnern för era moderna nätverk

Världen förändras snabbt, energikriser, påverkan på global supply chain och cybersäkerhet. Hur påverkar detta ert stadsnät? Vad har Huawei för lösningar och vad gör vi inom området för att tackla dessa utmaningar i Sverige? I Sverige har vi genom åren anslutit miljon­tals användare och under pandemin haft två veckors leveranstid, och introducerat våra nya MultiGE lösning­ar, strömeffektiv 10GPON och nya koncept för att uppnå rubusta och gröna nätverk. Kom och lyssna på fakta och veta mer om oss och våra teknologier.

Presentation hittar du här.

 

NLOGIC PRESENTERAR: nLogic – utmanaren

Vi är din specialistpartner inom design, implementation och underhåll kring Opto/WDM, testverktyg, datacen­ter, nya AI-generationen av nätverk, trådlöst, säkerhet.Bolaget består av specialister från Juniper Networks / Mist WiFi, Infinera och Pulse Secure/Ivanti. Lyssna till några exempel på hur våra kunder upplever vår expertis, flexibilitet och ärliga kundrelation. Vi ses som en pålitlig rådgivare och affärspartner, vilket är anledningen till att fler kunder väljer att arbeta med oss.

Presentation hittar du här.

 

TRANSTEMA FIBERDATA PRESENTERAR: Transtema – Ser till att nätet fungerar

Transtema är Sveriges ledande driftpartner för stadsnät och operatörer, med en portfölj som omfattar allt från projektering och byggnation till design, installation, drift och service av det aktiva nätet.

Presentation hittar du här.

 

WAYSTREAM PRESENTERAR: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något – så kan stadsnäten komma vidare med sitt arbete för ett bättre klimat

En presentation om Waystreams projekt för att skapa klimatneutrala produkter och vad stadsnäten kan göra för att dra nytta av detta och ställa krav på sina leverantörer.

Presentation hittar du här.