Stadsnätsföreningen

Bli stadsnätsmedlem

Vad får man som medlem i Stadsnätsföreningen?

Som stadsnätsmedlem i Stadsnätsföreningen får man bland annat delta på föreningens konferenser och utbildningar till ett rabatterat pris, tillgång till rapporter och projektresultat samt delta på informations- och nätverksträffar. Klicka här för läsa mer om medlemsnyttan för stadsnätsmedlemmar

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Årsomsättning Avgift 2023 (efter indexering)
Mindre än 1,5 Mkr

17 016 kr

1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr

22 265 kr

3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr

35 526 kr

7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr

50 480 kr

15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr

75 244 kr

25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr

127 729 kr

50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr

168 603 kr

Mer än 75 Mkr 

187 339 kr

 

Ansök om medlemsskap 

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer.
När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.