Stadsnätsföreningen

Bli associerad medlem

Vad får man som medlem i Stadsnätsföreningen?

Som associerad medlem i Stadsnätsföreningen får man bland annat delta på föreningens konferenser och utbildningar till ett rabatterat pris, tillgång till rapporter och projektresultat samt delta på informations- och nätverksträffar. Klicka här för läsa mer om medlemsnyttan för associerade medlemmar

 

Vem kan bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen?

Företag och verksamheter som verkar inom bredbands- och digitaliseringssektorn har möjlighet att ansöka om att bli associerad medlem i Stadsnätsföreningen, ur stadgarna: medlem kan väljas intressenter som stödjer föreningens ändamål och delar föreningens värdegrund.

Bland föreningens associerade medlemmar finns tre medlemskategoriet: operatör, leverantör och konsult.

”Operatör är den som till PTS har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. PTS lista över operatörer hittar du här.

 

Stadsnätsföreningens årsavgift exklusive medlemsavgift på 750 kronor

Föreningens årsavgift består av två delar. En serviceavgift som ökar i takt med ökad omsättning och en medlemsavgift som är lika för alla, oavsett omsättning.

Kategori Omsättning Avgift 2024 (inkl. indexering)
Small Mindre än 10 Mkr 8 759 kr
Medium 10 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 100 Mkr 16 225 kr
Large Mer än 100 Mkr 22 650 krAnsök om medlemsskap

Fyll i en ansökan via denna enkät. När du är färdig kommer ansökan att skickas till Stadsnätsföreningen och en kopia till dig. Därefter kommer ansökan att behandlas på Stadsnätsföreningens styrelsemöte.

Observera! Det är företaget som söker och antas som medlem, inte enskilda personer. När ansökan kommit till föreningen behandlas den för antagande eller avslag vid nästföljande styrelsemöte.