Stadsnätsföreningen

2019

Här samlar Stadsnätsföreningen artiklar skrivna av föreningen under 2019.

Anne Mousa Ståhl om utbyggnaden på Gotland

Gotland är en av de kommuner som har varit snabbast i fiberutbyggnaden, både för landsbygd och tätort. Anne Mousa Ståhl, bredbandsansvarig och digitaliseringskoordinator på Region Gotland, berättar om det framgångsrika arbetet och hur planerna ser ut för att nyttja det digitala samhällets möjligheter.

I Landskrona är utbyggnaden färdig

– men stadsnätets arbete har bara börjat

Därför ändrade sig Helsingborg - och behöll stadsnätet

Hur viktigt är det egentligen att en kommun äger det lokala energibolaget eller stadsnätet? Frågan har blivit hett stoff i Helsingborg där den politiska ledningen, med moderaterna i spetsen, under det senaste året drivit frågan om att sälja det helägda bolaget Öresundskraft, men behålla stadsnätsverksamheten.

Höganäs Energi firar hundra procents fiberutbyggnad

I september i år kommer Höganäs Energi att gå i mål med fiberutbyggnaden i kommunen när Kullens fyr installeras som sista fastighet. Händelsen uppmärksammas bland annat genom att berörda aktörer bjuds in till ett projektavslut i form av ett evenemang.

Stadsnät i förändring ställer nya krav på ledarskap

Allt fler stadsnät lämnar den mest aktiva fasen i bredbandsutbyggnaden bakom sig, vilket ställer nya krav på både ledning och personal. En person som är van vid att arbeta med bolag i förändring är Johan Book, expert inom arbetspsykologi. Han lyfter fram vikten av att samtliga medarbetare har rätt förutsättningar i sitt arbete när det kommer till engagemang, innovationsförmåga och prestation.

Nu ska allmännyttan bli bättre på digitalisering

Medlemsorganisationen Sveriges Allmännytta, som tidigare hette Sabo, vill bli bättre på att stötta sina medlemmar i digitaliseringsrelaterade frågor. Till sin hjälp har de den nyanställde digitaliseringsexperten Carl Ståhle, som är övertygad om att ökad samverkan mellan bostadsbolag, nätägare och operatörer är ett sätt att komma framåt i frågan.

De vill skapa fler tjänster i stadsnäten

Betyder 5G slutet för 2G, 3G och 4G?

En vägledning för Robusta Fasta Radionät

Europeisk fond vill bidra till bredbandsutbyggnaden i Sverige

Fonden Connecting Europé Broadband Fund, CEBF, har som syfte att investera i bredbandsprojekt runt om i Europa. Fonden har samlat in över 420 miljoner euro och bland investerarna finns förutom EU-kommissionen en rad europeiska investerare och nu påbörjas jakten på investeringsobjekt.

IP-Only vill bjuda in stadsnäten till samverkan

IP-Only har sedan intåget i fiberbranschen väckt många känslor och företaget har varit omskrivet under de senaste åren. Sedan ett år tillbaka har bolaget ny ledningsgrupp och före sommaren stod det klart att det också finns en ny ägare vid rodret. IP-Onlys vd Frida Westerberg är tydlig med att bolaget gör en nystart och att stadsnäten gärna ses som framtida samarbetspartner

Huawei ser Europa som sin viktigaste och största marknad

Underjordisk serverhall lockar kunder

Ny sektion inom Svenska Stadsnätsföreningen

Crister Mattsson har tidigare arbetat som rådgivare i bredbandsfrågor och forskat kring digitalisering och bredbandsutveckling. Nu är han, tillsammans med två andra hedersmedlemmar inom Stadsnätsföreningen, i uppstarten av en ny sektion som riktar sig till tidigare yrkesaktiva inom bredbandsområdet.

Dags att bygga stadsnäten 2.0

Större offentligt ledarskap behövs för Sveriges digitalisering!

Så går det med bredbandsutbyggnaden

Stadsnäten fortsätter investera miljarder i fiberutbyggnaden

Investeringarna i det fasta bredbandsnätet har legat på höga nivåer under flera år. Enligt Stadsnätsföreningen rapport, Stadsnätsundersökningen, investerade stadsnäten över 4 miljarder i fast bredbandsinfrastruktur under 2018, vilket gör dem till den sammantaget största aktören på marknaden.