Stadsnätsföreningen

PTS: Allt fler väljer fiber och bredbandsabonnemang med höga hastigheter

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang och mer än 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 49 procent, det skriver Post- och telestyrelsen, PTS, i sin rapport Svensk Telekommarknad 2020 som presenterades under våren.

Post- och telestyrelsen har i sin rapport inte granskat huruvida det senaste årets ökning av abonnemang med höga hastigheter skett som en konsekvens av pandemin. Dock visar statistiken att förflyttningen från abonnemang med lägre hastigheter mot de som erbjuder högre kapacitet sett snarlik ut under många år. En trend som PTS analytiker Bengt Mölleryd tror kommer att fortsätta även under kommande år.

- Bredbandet har blivit en naturlig del av våra liv och då vill man inte ha lägre kapaciteter än nödvändigt.

Och sannolikt kommer de senaste årens trend att fortsätta också under kommande år.

- Jag har ingen aning om vad vi kommer att använda tekniken till i framtiden, men tittar vi historiskt så har vi alltid ökat vårt nyttjande mer än vi kunnat förutse. Det kan exempelvis handla om att vi också vill koppla upp saker i våra hem som bilar och annat som sammantaget kan komma att påverka hushållens kapacitetsutnyttjande, säger Bengt Mölleryd.

Han tror också att konsumenter kommer att värdera mer än bara hastighet vid valet av bredbandsabonnemang framöver.

- Jag tror att betalningsviljan för abonnemang som reglerar fördröjning och tillgänglighet kommer att öka i takt med att vi blir alltmer beroende av att våra uppkopplingar ständigt fungerar, säger Bengt Mölleryd.


Louise Thorselius
Svenska Stadsnätsföreningen

 

PTS.png

Källa: Svensk Telekommarknad 2020, Post- och telestyrelsen.

 

Det här är en artikel från magasinet Stadsnätet, oktober 2021.