Stadsnätsföreningen

PTS samordnare och behörig myndighet för DSA-förordningen

9 februari 2024

Regeringen har utsett Post- och telestyrelsen (PTS) till en av tre behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster. Samtidigt utses PTS till nationell samordnare enligt samma regelverk.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 


EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster, DSA-förordningen, syftar till att förbättra och tydliggöra regler för hantering av innehåll och motivering av beslut. 

Regleringen ska även tydliggöra hur överklagande, transparens, informationsutbyte mellan medlemsstater ska gå till samt leda till skarpare bestämmelser för regelefterlevnad för mycket stora onlineplattformar och sökmotorer.

Behörig myndighet och samordnare

Regeringen har utsett PTS som en av tre behöriga myndigheter för förordningen. De andra myndigheterna är Konsumentverket och Mediemyndigheten.

Regeringen utser även PTS till nationell samordnare för regleringen, vilket bland annat innebär kontakt med andra medlemsstater och samarbete med EU-kommissionen.

Regeringens pressmeddelande: Regeringsuppdrag att utveckla en inre marknad för digitala tjänster för en säkrare onlinemiljö

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55