Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningens analysarbete kring PTS förslag till marknadsanalys

Måndagen den 12 juni presenterade Post- och telestyrelsen, PTS, ett utkast till marknadsanalys, som sedan kommer att ligga till grund för myndighetens fortsatta regleringsarbete av fibermarknaden.

I sitt utkast beskriver PTS bland annat att de ser konkurrensutmaningar vad gäller slutanvändare i enfamiljshus. Myndigheten konstaterar också att den svenska slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster består av ett stort antal olika aktörer och för att kunna tillhandahålla slutkundstjänster krävs tillträde till fiberaccesnät.

PTS regleringsarbete påverkar hela telekomsektorn och beroende på PTS fortsatta arbete så kan även stadsnäten komma att påverkas av en kommande reglering.

Stadsnätsföreningens arbete

Det fortsatta regleringsarbetet är en prioriterad fråga för Stadsnätsföreningen och arbetet med att analysera förslaget har påbörjats och kommer att fortsätta under kommande veckor. En första analys kommer att presenteras på föreningens styrelsemöte den 29 augusti och kort därefter kommer föreningen att gå ut med information till dess medlemmar. Senast den 29 september ska synpunkter på PTS förslag ha skickats in till myndigheten.

Stadsnäts deltagande

I Stadsnätsföreningens analysarbete välkomnas också synpunkter och funderingar från föreningens medlemmar. För att delta tas kontakt med Camilla Jönsson, sakkunnig samhälle och politik på Stadsnätsföreningen.