Stadsnätsföreningen

Rapporter

Lokaliseringsprincipen – en undersökning kommunalt ägda stadsnät

Rapporten är genomförd av Svenska Stadsnätsföreningen genom en digital enkät till föreningens medlemmar inom kategorin kommunalt ägda stadsnät. Enkätresultaten visar att det inom en rad områden finns ett intresse av och en potential för en snabbare och mindre kostsam bredbandsutbyggnad samt ökad säkerhet och redundans i näten.

Publicerad: september 2021. 

Du hittar hela rapporten här

 

  

 

Ytterbyn 2030 – en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och konsekvenser av utebliven fiberutbyggnad

På uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen har det statliga forskningsinstitutet RISE analyserat hur den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden. Rapporten konstaterar att det blir ett dubbelt utanförskap för invånare i kommuner med stor glesbygdsbefolkning utan fullgod bredbandsutbyggnad. Behoven kommer att finnas inom offentlig sektor, näringslivet och i människors vardag i hela landet. 


Publicerad: april 2021. 

Du hittar hela rapporten här

  
Fakta om de svenska stadsnäten – en statistikrapport april 2020

Stadsnätsföreningens rapport "Fakta om de svenska stadsnäten - en statistikrapport april 2020" visar att de kommunala stadsnäten räknar med att satsa miljardbelopp på fiberutbyggnad under 2020. Detta trots rapporter om att hela bredbandsmarknaden minskat sina investeringar. 

 

Publicerad: maj 2020.

Du hittar hela rapporten här.

 
 
 

 

 
Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål – en teknoekonomisk studie

På uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen har det statliga forskningsinstitutet RISE genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa alternativ. Rapporten visar att de enklare lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtida digitala tjänster.

 

Publicerad: oktober 2019.

Du hittar hela rapporten här.

 
Stadsnätsundersökningen – statistikrapport år 2016

Vad vet du om stadsnäten? I Stadsnätsundersökningen 2016 finns statisk och svar på många frågor om de svenska stadsnäten.

 

Publicerad: februari 2017.

Du hittar hela rapporten här.

 

 

 

 

 

 

En studie om digitalt utanförskap

Stadsnätsföreningens studie visar att över en miljon svenskar befinner sig i dag i digitalt utanförskap, det vill säga har svårt att exempelvis uträtta ärenden digitalt hos myndigheter eller ta del av viktig samhällsinformation.

Studien identifierar fem faktorer som hindrar svenskar att ta del av det digitala samhället fullt ut: tillgång till bredband, utbildning, motivation och förmåga hos användaren samt själva tillgången till exempelvis dator eller surfplatta.

 

Publicerad: oktober 2016.

Du hittar hela rapporten här.

 

 Stadsnätsundersökningen - ger både konsumenter och operatörer valfrihet, december 2014

Stadsnäten har de senaste 20 åren utgjort en stark kraft för utbyggnaden av fiberoptiska nät och därmed bidragit till utvecklingen av vårt informationssamhälle. Sverige ligger i framkant.

 

Publicerad: december 2014.

Du hittar hela rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Framtida fiberinvesteringar i Sverige

Det krävs investeringar på 50 miljarder om nio av tio ska få tillgång till fiber till hemmet eller företaget år 2020. Det visar en ny utredning av IT & Telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) och Sveriges Kommuner & Landsting (SKL).

 

Publicerad: juni 2014.

Du hittar hela rapporten här.

 

 

 

 

 

 

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område, hemtjänsten.

 

Publicerad: januari 2014.

Läs hela rapporten här.