Stadsnätsföreningen

CESAR2

Sverige består av en mängd olika nätägare vars infrastruktur finns utspridd i hela Sverige. För att tillgängliggöra den lokalt ägda fiberinfrastrukturen på ett enkelt sätt togs den digitala handelsplattformen CESAR2 fram. Tack vare plattformen kan operatörer på ett simpelt sätt hyra fiberbaserade förbindelser, som innebär att man hyr anslutningar mellan olika adresser. Det skapas en one-stop-shop som gör det enkelt för både köpare och säljare att göra gemensamma affärer.

Vad vinner stadsnäten på att använda sig av CESAR2?

Tack vare handelsplattformen CESAR2 kan de lokala nätägarnas nät bli tillgängligt för en större marknad. Det skapar därmed bättre förutsättningar för de medarbetare som arbetar med CESAR2 dagligen där de på ett enkelt sätt kan nyttja de olika funktionerna i plattformen för att på ett effektivt sätt genomföra en affär. Tack vare detta kan nätägarna göra fler affärer och operatörer ges möjlighet till ett större utbud vilket gör att hela den svenska fiberinfrastrukturen nyttjas på ett effektivt sätt.


En handelsplattform som skapar ett standardiserat Fibersverige

Tack vare det gemensamma avtal som alla användare har skrivit under, skapas en branschstandard för vad som ingår i en viss typ av fiberbaserad förbindelse som köps i CESAR2. Det gör att kunden vet vad den kan förvänta sig av en viss produkt, till exempel hur många timmar per år en produkt får vara drabbad av ett avbrott.

 

Inloggning krävs

För att du ska kunna ta del av tillgänglig information gällande CESAR2, krävs det att du har en inloggning till webbkonto på Stadsnätsföreningens webbplats, samt ett inlogg till handelsplattformen CESAR2.

I inloggat läge kan du exempelvis läsa fördjupningsguider, se instruktionsfilmer och ta del av nyheter och information om kommande utveckling.

Klicka här för att logga in.

Vill du ha information om det senaste gällande CESAR2?

Nytt för 2024 är att Stadsnätsföreningen startar ett digitalt utskick med CESAR2-fokus som skickas ut minst en gång i kvartalet där du får ta del av information om nya uppdateringar, tips och tricks. Vill du ta del av CESAR2-utskicken? Gå in på din användare på  Stadsnätsföreningens hemsida och klicka i att du vill ha CESAR2-utskick.

Inloggning krävs för att ta del av all tillgänglig information om CESAR2.

För att kunna ta del av all information om CESAR2, exempelvis fördjupningsguider, instruktionsfilmer, nyheter och information om kommande utveckling krävs ett webbkonto till Stadsnätsföreningens webbplats.

För att skapa ett webbkonto, klicka här.

Aktuell avtalsversion

Avtalspaketet för CESAR2 version 3.1 är beslutat och gäller från och med 2020-12-01.

Det nya CESAR2-avtalet version 3.1 består av komplettering av allmänna villkor och nuvarande produktutbud, förtydliganden och korrigeringar samt nya fiberprodukter:

  • Utökat stöd för automatisering
  • Ändrad namnsättning för fiberprodukter
  • Fokus på nya fiberprodukter
  • Produktvarianter införda

Webbinarier om CESAR2-avtalet hålls på begäran. Förfrågan om webbinarium skickas till: webbinarium(at)stadsnatsforeningen.se.

För frågor, kontakta Per Lindström, 070-548 31 24, per.lindstrom(at)stadsnatsforeningen.se

 

Villkor och krav?

Det krävs medlemskap i Stadsnätsföreningen för att kunna använda CESAR2.

Ett Anslutningsavtal ska tecknas för att få använda CESAR2. Se vidare under avtal.

Det ingår en obligatorisk avgift för användning av CESAR2. Vid anslutning sig till systemet betalar du en anslutningsavgift på 3 000 kr exkl. moms, därefter tillkommer en månadsavgift. Avgiften består av två delar och är baserad på respektive verksamhets omsättningstal avseende bredbandsverksamheten. Första delen är en grundavgift och inkluderar köpbehörighet. Den andra avgiften är en säljavgift.

Se prislista.

 

Avtalspaket CESAR2 version 3.1

Avtalspaket CESAR2 version 3.1.

Avgift

Avgiften för CESAR2 betalas per månad och består av två delar.

Q&A CESAR2 Avtal

Frågor och svar om CESAR2 Avtal

Q&A CESAR2 Tjänst

Frågor och svar om CESAR2 Tjänst