Stadsnätsföreningen

Så har uppdraget utvecklats


Stadsnätsföreningen har sedan 2022 arbetat med uppdraget Motståndskraft och uthållighet på uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS. Tidslinjen nedan visar hur uppdraget har utvecklats till och med 2024.

Tidslinje MOU.jpg