Stadsnätsföreningen

Årsmöte

Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte ska enligt stadgan alltid hållas årligen och senast under april månad på en plats som styrelsen bestämmer. Alla medlemmar är välkomna på årsmötet. Rösträtt på årsmötet har endast röstberättigade medlemmar.

Handlingar och information om årsmötet finns på Mina sidor

På Mina sidor hittar Stadsnätsföreningens medlemmar följande information om årsmötet:

  • Aktuella årsmöteshandlingar
  • Rösträttsbevis 
  • Reglerna för röstning
  • Ett arkiv för årsmöteshanlingar från 2012 och framåt

Observera att ett webbkonto krävs för att ta del av handlinar och information om årsmötet. Har du inget webbkonto? Klicka här för att skapa ett.

Klicka nedan för att ta del av handlingarna till kommande årsmöte.