Stadsnätsföreningen

Om oss

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

Stadsnätsföreningen startade 1998 och sedan dess har föreningen vuxit sig större för varje år som gått.

Under menyvalet organisation finns kontaktuppgifter till medarbetarna på kansliet, möjligheten att ta del av nyhetsbrevet som skickas ut nio gånger per år samt tillgång till tidningen Stadsnätet.

Samverkan är ett nyckelord för föreningen och inte minst branschen i stort, därför arbetar föreningen med samverkansfrågor genom att erbjuda fler nätverksträffar där Stadsnätsföreningen finns tillgängliga som stöd. Att samverka är något som gynnar alla aktörer i stadsnätsbranschen.


Nyhetsbrev

Stadsnätsföreningens nyhetsbrev är gratis och skickas ut nio gånger per år.

Magasinet Stadsnätet

Magasinet Stadsnätet kommer ut fyra gånger per år och prenumerationen är kostnadsfri.

Dataskydd

Så här hanterar Stadsnätsföreningen dina personuppgifter.

Stadgar och visionsdokument

Årets vinnare i bredbandsbranschen

Stokab och Seniorsurfarna