Stadsnätsföreningen

Allmän utbildning krisberedskap för telekom


Stadsnätsföreningen har tagit fram en allmän utbildning inom krisberedskap för telekom som riktar sig till samtliga, oavsett befattning, inom telekomsektorn. Utbildningen syftar till att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om krisberedskap som är relevanta för aktörer inom telekom.

Utbildningen genomförs digitalt via en specialanpassad plattform som tillhandahålls av utbildningsleverantören Edugrade. Utbildningen består av åtta delar där Stadsnätsföreningen, PTS, Röda Korset samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, står för innehållet. Varje utbildningsdel avslutas med ett kunskapstest där deltagaren måste ha minst 85 procent rätt på frågorna för att komma vidare i utbildningen. Om deltagaren inte uppnår godkänt resultat finns möjlighet att göra om kunskapstesterna tills resultatet blir godkänt. 

Utbildningen uppskattas ta cirka 8–10 timmar att genomföra. Varje deltagare har 45 dagar på sig att genomföra hela utbildningen och väljer själv, inom den angivna tidsramen, när utbildningen genomförs. Efter godkänt resultat på samtliga utbildningsdelar får deltagaren ett kursintyg.

Klicka här för att anmäla ditt intresse till utbildningen Allmän utbildning krisberedskap för telekom.

Observera att intresseanmälan inte innebär att du har blivit antagen till utbildningen. När du har fått en plats kommer Stadsnätsföreningen att meddela detta via ett separat mejl.

Efter genomförd utbildning erhålls en mikromerit.
Klicka här för att ta reda på vad det innebär.

 

Linda Kindberg

Nationell beredskapssamordnare

E-post: linda.kindberg@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)73 033 26 20