Stadsnätsföreningen

Avtal Robust & Säker IoT version 1.0

Stadsnätsföreningen lanserar ett helt nytt avtal för robust och säker IoT. Avtalet är ett standardiserat IoT-avtal och erbjuder en avtalsplattform för gemensamma standarder och branschgemensam syn på allmänna villkor, servicenivåer, felhantering, tjänster och säkerhet.

Samhällets beroende av tjänster baserade på Internet of Things (IoT) ökar i en allt snabbare takt.
Beroendet till IoT gör att hanteringen av utrustningar, system och infrastruktur för IoT måste vara robust och säker. Det har tidigare saknats ett IoT-avtal för samhällsviktiga tjänster som möter marknadens behov samt är anpassad för SKR:s process KLASSA för IoT.

Nu finns Stadsnätsföreningens avtal för Robust & Säker IoT - ett öppet standardavtal med modulär avtalsmodell som ger möjlighet att förenkla avtal kring IoT- tjänster med stöd för att utöka utbudet av komplexa tjänster till kund och möta framtida behov. Avtalet har tagits fram i stadsnätsföreningens regi tillsammans med en arbetsgrupp bestående av stadsnät och
IoT-leverantörer.

Avtalet består av ett huvudavtal och ett antal standardiserade bilagor och anpassningsbara bilagor för olika accessformer och tekniska plattformar.

 

Huvudavtal_redigerad.pngAvtalet bygger på den referensmodell med sju roller för ett komplett IoT-system som specificeras i Vägledning för Robust & Säker IoT.

Vägledning för Robust & Säker IoT beskriver ett ekosystem för IoT-roller som gäller för olika roller som till exempel utvecklare, tillverkare, leverantör av produkter och tjänster samt integratörer.

 

Roller.pngFör frågor om avtalet och redigerbara avtalsdokument, kontakta Per Lindström

 

Avtalsdokument version 1.0
Format

Avtal om Robust & Säker IoT

PDF

Bilaga 1 Särskilda villkor

PDF

Bilaga 2 Allmänna villkor

PDF

Bilaga 3 Tjänstespecifikation

PDF

        Underbilaga 3.1 Infrastruktur

PDF

        Underbilaga 3.2 Säkerhet

PDF

        Underbilaga 3.3 Hårdvara

PDF

Bilaga 4 Servicenivåer och Felhantering

PDF

Bilaga 5 Avtalade tjänster och priser

PDF

 

 

Webbinarium om avtalet för robust och säker IoT

Webbinarium om avtalet finns inspelat. Webbinarierna hölls av Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef, Per Lindström, kommersiell produktchef och Robert Wälikangas, branschjurist.

Önskas en genomgång av avtalet med tillämpning, kontakta Per Lindström

 

Presentationer från webbinarium:
Webbinarium Avtal Robust och säker IoT.pdf

 

Jimmy Persson, utveckling- och säkerhetschef, Per Lindström, kommersiell produktchef och Robert Wälikangas, branschjurist, introducerar det nya avtalet för robust och säker IoT.