Stadsnätsföreningen

Avtalspaket CESAR2 version 3.1

Det finns ett avtalspaket framtaget av Stadsnätsföreningen som används av stadsnät och operatörer. Nu har en ny version av avtalspaketet arbetats fram, Avtalspaket CESAR2 version 3.1. Det kan användas både i CESAR2 och som ett separat skrivet avtal.

AVTALSPAKET CESAR2 VERSION 3.1

Avtalspaket CESAR2 version 3.1 syftar till att hjälpa stadsnäten att utveckla fiberaffären och accessaffären med operatörer. Med den nya avtalsversionen ökar stödet för automatisering och nya fiberprodukter införs.

Avtalspaketet och CESAR2 har ett gemensamt förvaltningsråd med representanter för Göteborg Energi GothNet, IP‐Only, Skellefteå Kraft, Tele2, Telenor, Teracom, Trafikverket, Wexnet, Utsikt Bredband, Netwest samt Stadsnätsföreningen.

Avtalspaketet CESAR2 är det färdiga ramavtalet för köpare och säljare, vilket innebär att köpare och säljare inte behöver förhandla varje gång en affär görs upp. Den nya avtalsversionen gäller från och med 2020-12-01.

Avtalspaketet version 3.1 finns tillgängligt både i svenska och engelska.

Vad är nytt i version 3.1?

Viss nomenklatur och namnsättning har ändrats. Allmänna villkor har kompletterats, nya fiberprodukter har tillkommit samt generella rättningar och justeringar har genomförts. 
Några nyheter i avtalet är:

  • Ny definition NearNet
  • Fler hastigheter för Ethernet
  • Ny: Svartfiber Premium
  • Ny: Svartfiber Obruten
  • Ny: Svartfiber Light Företag
  • Produktvarianter har införts
  • Servicenivå SN BAS för lightprodukter har förenklats

Ändringar i avtalet finns beskrivna i dokument Amendments nedan. 

Vad händer med avtalet version 3.0?

Den nya avtalsversionen 3.1 börjar gälla 2020-12-01 för alla nybeställningar.
Allmänna villkor har endast kompletterat med en ny definition och ingen avtalsväxling från version 3.0 behövs.

Avtalsdokumenten för version 3.0 finns tillgängliga här.

 

Dokument för nedladdning:

Avropsavtal Ethernet utanför CESAR2, word

Avropsavtal Svartfiber utanför CESAR2, word

  

Avtalspaketets dokument
Format

Allmänna villkor

Pdf

Servicenivåer

Pdf

Bilaga Tjänstespecifikation

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Standard

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Xhaul

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Light Företag

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation SVARTFIBER Light Privatkund

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation ETHERNET

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation INPLACERING

Pdf

Underbilaga Tjänstespecifikation VÅGLÄNGD

Pdf

Ramavtal för köpare

Word

Ramavtal för säljare

Word

Amendments över ändringar

Pdf

 

English version

Here are the documents for the English version of the CESAR2 Agreement. In the case of discrepancies, the Swedish version of this agreement takes precedence over the English version.

 

Documents
Format

Terms and Conditions

Pdf

Service Levels

Pdf

Appendix Service Specification products

Pdf

Sub-appendix Dark fiber standard

Pdf

Sub-appendix Dark fiber xhaul

Pdf

Sub-appendix Dark fiber light business

Pdf

Sub-appendix Dark fiber light consumer

Pdf

Sub-appendix Ethernet

Pdf

Sub-appendix Site Access

Pdf

Sub-appendix Wavelength

Pdf

 

Avgift

Avgiften för CESAR2 betalas per månad och består av två delar.

Rasmus Rahm

Teknisk projektledare

E-post: rasmus.rahm@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)70 531 47 10
Per Lindström

Kommersiell produktchef

E-post: per.lindstrom@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)70 548 31 24
Jimmy Persson

Utvecklings- och säkerhetschef

E-post: jimmy.persson@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)73 274 26 15