Stadsnätsföreningen
Välkommen till stadsnätsföreningen

En branschorganisation för Sveriges stadsnät

Om stadsnäten

Inspel till regeringens konnektivitetsstrategi

Sverige måste säkra tillgången till snabbt bredband

Årskonferensen

Den 15–17 april 2024 arrangeras Stadsnätsföreningens årskonferens i Malmö.

Lediga jobb: Chefsjurist

Stadsnätsföreningen söker en chefsjurist

Motståndskraft och uthållighet

Tillsammans rustar vi den digitala infrastrukturen

Beredskapsutbildningar

Stadsnätsföreningen erbjuder utbildningar inom uppdraget Motståndskraft och uthållighet

FTTH Conference 2024

Den 19-21 mars anordnar FTTH Council sin årliga konferens FTTH Conference i Berlin