Stadsnätsföreningen

Höstforum Mellansverige

Varje höst anordnas tre regionala Höstforum där besökarna får ta del av aktuella programpunkter med relevanta talare under en och en halv dag. Detta varvas även med workshops och samverkan stadsnäten emellan. Dessutom erbjuds en leverantörsutställning där stadsnäten får chansen att prata direkt med leverantörerna. Höstforum arrangeras i tre olika städer i Sverige för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta. Mer information om program och priser kommer sommaren 2024.