Stadsnätsföreningen

Samverkan med andra


Vid händelse av kris är det avgörande att stadsnäten har förmågan att samverka med myndigheter, andra branschaktörer och stadsnät. Detta för att hela sektorn ska kunna samverka och exempelvis kunna ta fram en lägesbild över sektorns behov av förstärkningsmateriel eller stöd från myndigheter eller andra branschaktörer.

Samverkan mellan stadsnäten sker redan sedan tidigare inom ramen för Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp, SISG. SISG är en stabsfunktion vars övergripande syfte är att vid en allvarlig händelse eller krisläge kunna samordna stadsnät och berörda aktörer för att exempelvis förkorta avbrottstider för elektronisk kommunikation, skapa en gemensam grund för lägesrapportering, prioritera resurser samt bidra med informationsdelgivning.

SISG är sin tur en del av PTS samverkansstruktur, där Stadsnätsföreningen utgör länken mellan SISG och Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, där myndigheter och nationella telekomoperatör ingår.

Klicka här för mer information om stadsnätens samverkan vid kris.