Stadsnätsföreningen

Sverige tappar en placering i senaste DESI-mätningen

I slutet av juli publicerade EU-kommissionen sin mätning av de 27 medlemsländernas digitalisering, Digital Economy and Society Index (DESI), för 2022. Mätningen visar att Sverige tappar en placering från föregående år och hamnar nu på fjärde plats. De länder som intar topplaceringarna är Finland, Danmark och Nederländerna.

0_DESI_Full_European_Analysis_2022_2_C01lJgPAatnNf0qL2LL103tHSw_88764_Sida_19.jpg


I indexet mäts de fyra områdena humankapital, konnektivitet, integrering av digital teknik och digitala offentliga tjänster.

Inom området humankapital hamnar Sverige på fjärde plats (andra plats 2021). EU-kommission lyfter att alla medlemsstater, inklusive föregångsländerna, står inför en kritisk brist på digitala experter. Samtidigt lyfter kommissionen att Sverige är det land med högst andel IKT-specialister inom näringslivet.

Gällande området konnektivitet placerar sig Sverige på en nionde plats (femte plats 2021). Anledningen till att Sverige har tappat ett antal placeringar beror mestadels på att vi fortfarande ligger långt efter i 5G-utbyggnaden i jämförelse med andra EU-länder. Enligt kommissionen har Sverige uppnått en täckningsgrad på 18 procent, vilket är långt under EU-genomsnittet som ligger på 66 procent i befolkade områden. Samtidigt placerar sig Sverige i topp gällande de länder med hushåll som har tillgång till ett fast bredbandsabonnemang på minst 100 megabit per sekund.

Inom området integrering av digital teknik hamnar Sverige på en tredje plats (tredje plats 2021) där Sverige bland annat är ett av de länder som har mycket hög användning av olika digitala tekniker på företagsnivå.

Slutligen så placerar sig Sverige på nionde plats (femte plats 2021) inom området digitala offentliga tjänster. Här sticker Sverige ut i underkategorin användare som interagerar online med offentliga myndigheter där vi placeras oss i toppen. Samtidigt hamnar Sverige längre ned i underkategorier som statens engagemang för öppna data samt transparens, som bedömer i vilken utsträckning tjänsteprocesserna är transparenta, utformas med hjälp av användarna och i vilken utsträckning användarna kan hantera sina personuppgifter.

I rapporten uttrycker EU-kommissionen att Sverige över lag ligger över EU-genomsnittet och presterar bra, även om utvecklingen inte går lika snabbt som tidigare.

Klicka här för att ta del av DESI 2022.