Stadsnätsföreningen

Avtal

Stadsnätsföreningen arbetar med att ta fram olika branschavtal.

 

 

Avtalspaket CESAR2 version 3.1

Avtalspaket CESAR2 version 3.1.

Leverantörsavtal

Information om Leverantörsavtalet och vilka leverantörer som tecknat avtal.

Tjänsteleverantörsavtalet

Tjänsteleverantörsavtal för tjänster i öppna nät. 

Avtal Robust & Säker IoT version 1.0

Stadsnätsföreningen lanserar IoT-avtal.