Stadsnätsföreningen

Avgift

Avgiften för CESAR2 betalas per månad och består av två delar.

Avgiften består av två delar och är baserad på respektive verksamhets omsättningstal (avseende bredbandsverksamheten). Första delen är en grundavgift och inkluderar köpbehörighet. Den andra avgiften är en säljavgift. Se tabell nedan. Som medlem väljer du de roller som du vill arbeta med i CESAR2. Du kan både köpa och sälja transmission om så önskas.

 

Användaravgifter CESAR2, per månad för 2022 och 2023:

     

Omsättning
(bredbandsverksamheten)

Grundavgift
(inklusive köpbehörighet)

Säljavgift
Mindre än 1,5 Mkr  0  300
1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr  200  500
3 Mkr ≤ årsomsättning < 10 Mkr  500  1 400
10 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr  1 000  2 600
25 Mkr ≤ årsomsättning < 50 Mkr 2 000 3 400
Mer än 50 Mkr 3 000 3 900

 Inträdesavgift 3 000 kr för nya användare av CESAR2 .
Alla avgifter är exklusive moms. Priserna är per månad.

 

Användaravgifter CESAR2 stadsnätsmedlemmar, per månad från och med 1 juli 2024.

Årsomsättning 

Avgift per månad
(Köp- och säljbehörighet)

Mindre än 1,5 Mkr  600 kr
1,5 Mkr ≤ årsomsättning ≤3 Mkr  1 000 kr
3 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 7 Mkr  1 500 kr
7 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 15 Mkr 3 000 kr
15 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 25 Mkr  4 000 kr
25 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 50 Mkr 6 000 kr
50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr 7 000 kr
Mer än 75 Mkr 8 000 kr

 

 

Användaravgifter CESAR2 associerade medlemmar, per månad från och med 1 juli 2024.

 

Årsomsättning

Avgift köpbehörighet per månad

Tillägg säljbehörighet per månad

Small   Mindre än 10 Mkr 500 kr 500 kr
Medium 10 Mkr ≤ årsomstättning ≤ 100 Mkr 1 500 kr 2 500 kr
Large  Mer än 100 Mkr 3 000 kr 4 500 kr

 

Debitering

Säljare och köpare i CESAR2 betalar utifrån sin verksamhets samlade omsättning exklusive moms det närmast föregående verksamhetsåret. Avgiften debiteras kvartalsvis i förskott. Mervärdesskatt tillkommer.