Stadsnätsföreningen

FTTH Councils prognoser för fiberutbyggnaden 2022–2027

Den 24 maj 2022 presenterade FTTH Council Europe uppdaterade markandsprognoser gällande hushåll med tillgång till fiber i sin absoluta närhet, så kallat homes passed, för 2022–2027.

Marknadsprognoserna överensstämmer med FTTH Councils tidigare uppskattningar på området och förutser att 309 miljoner hushåll kommer att ha tillgång till fiber till hemmet (FTTH) eller fiber till byggnaden (FTTB) inom EU39* under 2027, vilket går att jämföra med 198,4 miljoner hushåll under 2021.

Prognosen visar även att de tre länder med högst tillgång till homes passed kommer att vara Frankrike (31,1 miljoner), Storbritannien (30,1 miljoner) och Tyskland (26,9 miljoner).

Enligt FTTH Council belyser prognosen den pågående digitala omställningen av europeiska länder där FTTH spelar en viktig roll i den digitala inkluderingen.

Klicka här för att ta del av FTTH Councils marknadsprognoser för 2022–2027. 

_________________________________________________

*EU39 omfattar EU:s medlemsländer, Storbritannien, fyra OSS-länder, Andorra, Island, Israel, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Schweiz och Turkiet.