Stadsnätsföreningen

Mer om bredband

 
Regeringens politik för IT-området

Peter Eriksson är Sveriges Bostads- och digitaliseringsminister. Området omfattar bland annat reglering av IT och elektronisk kommunikation, liksom nät- och informationssäkerhet, frekvenspolitik och frågor om internets förvaltning. På sidan hittar du också regeringens bredbandsstrategi som antogs vintern 2016. Läs mer om regeringens politik för digitaliseringsområdet här.

 

 

Bredbandskartan

Vilka län och kommuner har en bredbandsstrategi? Det vet Bredbandskartan. Den innehåller bland annat information om vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi. Dataunderlaget i bredbandskartan kommer huvudsakligen från PTS årliga bredbandskartläggning.

Klicka här för att komma till Bredbandskartan.

 

 

Post- och telestyrelsens statistikportal

På myndighetens sida för statistik hittar du bland annat:

- Bredbandskartläggningen

- Rapportarkiv

- Marknadsstatistik

Du hittar statistikportalen här

 

 

 

EU
Statistik

På EU-kommissionens webbplats hittar du information och statistik om Sverige och övriga EU-länders utveckling på bredbands- och digitaliseringsområdet. På sidan hittar du bland annat DESI, Index för digital ekonomi och digitalt samhälle där Sverige jämförs med övriga medlemsländer. 

Politik

Kommissionen vill göra detta årtionde till EU:s digitala decennium. EU måste nu stärka sitt digitala oberoende och sätta egna standarder snarare än att följa andras – med tydligt fokus på data, teknik och infrastruktur. Läs mer