Stadsnätsföreningen

Konferens

Konferenser är något som ligger Stadsnätsföreningen varmt om hjärtat eftersom det skapar ett naturligt sätt att nätverka på mellan nätägare, leverantörer, myndigheter, ägarrepresentanter och andra samarbetspartners för att stärka branschen. Det ger också föreningen chansen att möta dess medlemmar och associerade medlemmar.

Varje höst anordnas tre regionala Höstforum där besökarna får ta del av aktuella programpunkter med relevanta talare under en och en halv dag. Detta varvas även med grupparbeten och samverkan stadsnäten emellan. På föreningens konferenser erbjuds dessutom en leverantörsutställning där stadsnäten får chansen att prata direkt med leverantörerna. Höstforum organiseras i tre olika städer i Sverige för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta.

I år arrangeras Höstforum i Umeå 27–28 september, Västerås 25–26 oktober och Helsingborg 28–29 november. Vill du ha mer information om årets Höstforum eller vill du anmäla dig? Klicka här!

Sedan många år tillbaka arrangeras också Årskonferensen. Det är Stadsnätsföreningens största konferens och äger rum, som namnet antyder, en gång per år. Varje vår arrangeras konferensen under knappt tre dagars tid med programpunkter som fokuserar på aktuella ämnen. Det kan handla om allt från säkerhet, hållbarhet, samverkan, regleringar och juridik. Vill du veta mer om Årskonferensen? Läs mer här.

 

Höstforum

Umeå 27–28 september | Västerås 25–26 oktober | Helsingborg 28–29 november

Årskonferensen

Den 15–17 april 2024 arrangeras Stadsnätsföreningens årskonferens i Malmö.

Presentationer

Här finns talarpresentationer från Stadsnätsföreningens konferenser.

Utställare

Är du intresserad av att vara utställare på Stadsnätsföreningens konferenser?

Mia Forslöf

Event- och utställaransvarig

E-mail: mia.forslof(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon:
Mobil: +46 (0)70 822 96 40
Emelie Gard

Projektledare event

E-mail: emelie.gard(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 70 303 77 43
Mobil: