Stadsnätsföreningen

Annonsering

Magasinet Stadsnätet har en upplaga på ca 3000 exemplar. Bland tidningsmottagarna finns anställda vid stadsnät och dess styrelser samt representanter från övriga bredbandsbranschen.

Vill du annonsera i magasinet Stadsnätet?


IMG_20191206_145823.jpg      

Kontakta Markus Gustafsson:
E-post: annons(at)stadsnatsforeningen.se
Telefon: 076 040 83 83

 

Priser: 


Uppslag: 32 000 kr 

  • 430 x 285 mm + 3 mm utfall 
  • Begränsat antal. Observera att totalt 10 mm av annonsen försvinner i mitten av uppslaget eftersom tidningen är limbunden. Placera därför inga texter, ansikten eller andra viktiga delar av annonsen där. 


Helsida: 18 000 kr (baksida eller tidig helsida: 22 000 kr)

  • 190 x 260 mm
  • Utfallande helsida 215 x 285 mm + 3 mm utfall
  • Sista sidan 215 x 250 mm + 3 mm utfall


Halvsida: 11 500 kr

  • Liggande 190 x 128 mm
  • Stående 93 x 260 mm


Kvartssida: 8 000 kr

  • 93 x 128 mm