Stadsnätsföreningen

Magasinet Stadsnätet

Magasinet Stadsnätet riktar sig till de som är intresserade av bredbands- och digitaliseringsnyheter i allmänhet och stadsnätsbranschen i synnerhet. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och prenumerationen är kostnadsfri.

Funderingar angående prenumeration?

Skicka ett e-postmeddelande till lotta.karlsson(at)stadsnatsforeningen.se

 

Redaktionsrådet

Lotta Karlsson
Redaktionschef
lotta.karlsson(at)stadsnatsforeningen.se

Louise Thorselius
louise.thorselius(at)stadsnatsforeningen.se

Johanna Stavegren
johanna.stavegren(at)stadsnasforeningen.se

Mikael Ek
mikael.ek(at)stadsnatsforeningen.se

Camilla Jönsson
camilla.jonsson(at)stadsnatsforeningen.se

 

Nytt nummer ute

Läs det senaste numret av magasinet Stadsnätet här

Arkiv

Här hittar du tidigare nummer av magasinet Stadsnätet.

Annonsering

Är du intresserad av att annonsera i magasinet Stadsnätet?