Stadsnätsföreningen

Q&A CESAR2 Tjänst


Var ska jag skriva in uppgifter om vad priset bygger på i ramavtalsprodukten?

Svar: Om vi vill tala om för vår köpare som är ramavtalskund vad priset på en produkt innefattar i ett ramavtalsproduktområde så gör du det under produktens fält för särskilda villkor.

Exempel:
Ramavtalspris 1000 kr/mån.
Särskilda villkor: Priset är det rabatterade priset från ordinarie prislista (-20%) enligt ramavtal.

_________