Stadsnätsföreningen

Webbinarier: Robust digital infrastruktur

Här publiceras Stadsnätsföreningens webbinarier om Robust digital infrastruktur.

Webbinarie den 20 maj 2022: Säkerhetsskydd och beredskapshöjande åtgärder för nätägare av optonät

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om säkerhetsskydd och beredskapshöjande åtgärder för nätägare av optonät.

Klicka här för att ladda ned presentationen.

 

Webbinarie den 19 maj 2022: Risk- och sårbarhetsanalyser för telekomanläggningar

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om risk- och sårbarhetsanalyser för telekomanläggningar. 

Klicka här för att ladda ned presentationen.

 

Webbinar den 18 maj 2022: Introduktion av Robust säker fysisk förbindelse

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för robust säker fysisk förbindelse.

Klicka här för att ladda ned presentationen.

 

Webbinar den 17 maj 2022: Vad är Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur?

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur. 

Klicka här för att ladda ned presentationen.

 

Webbinar den 16 maj 2022: Information om senaste uppdatering av Robust fiber 1.4

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om nyheterna och uppdateringarna i Robust fiber version 1.4. 

Klicka här för att ladda ned presentationen.

 

Webbinar den 23 oktober 2020: Vägledning för robusta fastighetsnät

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för robusta fastighetsnät.

 

Webbinar den 22 oktober 2020: Vägledning för robusta fasta radionät

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för robusta fasta radionät. 

 

Webbinar den 21 oktober 2020: Vägledning för robust och säker IoT

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för robust och säker IoT.

 

Webbinar den 20 oktober 2020: Vägledning för optisk förstärkning

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för optisk förstärkning.

 

Webbinar den 19 oktober 2020: Robust Site för samhällsviktig digital infrastruktur

Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen, berättar om vägledningen för robust site för samhällsviktig digital infrastruktur.