Stadsnätsföreningen

Tillgång till materiel


Tillgången till nödvändig beredskapsmateriel är en förutsättning för att stadsnät och operatörer i händelse av kris eller krig fortsatt ska kunna upprätthålla sina verksamheter. Materielen bör finnas lokalt tillgänglig när krisen inträffar och när de logistikkedjor som används till vardags inte längre fungerar.

I och med uppdraget ser Stadsnätsföreningen till att stadsnäten stärker sin reparations- och försörjningsberedskap genom att förse stadsnäten med nödvändig beredskapsmateriel. Materielen består bland annat av svetsar för att laga fiber, felsökningskit för att identifiera avbrott, mobila reservelverk och bränsletankar.

Klicka här för information om processen för tilldelning och ersättning av materiel.