Stadsnätsföreningen

Regional samverkan

Stadsnätsföreningen arbetar aktivt med att bistå stadsnäten i den regionala och länsvisa dialogen i frågor om bredbandsinfrastruktur och digitalisering.

Syftet med regionaliseringen är att Stadsnätsföreningen bättre ska kunna bistå stadsnäten i den regionala och länsvisa dialogen i frågor om bredbandsinfrastruktur och digitalisering. De positiva effekter som Svenska Stadsnätsföreningen nått genom kunskapslyftet på nationell nivå ska via en väl förankrad samverkansmodell kunna ge goda effekter även på lokal och regional nivå.

Föreningen arbetar med modellen att respektive sammarbetskluster själva bestämmer vilken nivå på samarbete man vill uppnå med hjälp av Stadsnätsföreningen och att det inte upplevs som tvingande. Oavsett samverkansnivå skall projektet redovisa prioriterade aktiviteter per län för samtliga län/regioner i Sverige.

 

Nå längre med samverkan!

 

 

 

Just nu samarbetar Stadsnätsföreningen med stadsnät och kluster fördelat över hela landet. Vi har genomfört ett antal workshops med olika fokus beroende på vad som efterfrågats. Exempelvis på workshops: 

  • Är det skillnad på det kommunala kontra det regionala utvecklingsansvaret gällande bredbandsmålen?
  • Hur ska de lokala/kommunala stadsnäten tillsammans bli en "speaking partner" i den regionala strategin?
  • Hur ska vi få våra politiker att förstå de strategiska vägval som behövs och vilka konsekvenser de medför?
  • Hur samverkar vi över regiongränser så att inte själva gränslandet blir den svaga länken i bredbandsutbyggnaden?

Vi har goda erfarenheter och resultat av våra workshops där samverkan och samarbete står i fokus.

"Tack för en mycket bra genomförd och givande workshop". Stadsnät i södra Sverige

Vill du utveckla er regionala eller kommunala dialog? Vill ni samverka i högre utsträckning, och behöver lite hjälp på vägen? Är du nyfiken på det vi gör och vad vi har hjälpt till med? Vill du bolla ideér och tankar om samarbet och samverkan? Hör av er till Per Fröling på Stadsnätsföreningen.