Stadsnätsföreningen

Rapporter

Ytterbyn 2030 – en scenarioanalys av framtidens uppkopplade samhälle och konsekvenser av utebliven fiberutbyggnad

På uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen har det statliga forskningsinstitutet RISE analyserat hur den bristande tillgången till digital infrastruktur kan försvåra digitaliseringsomställningen för offentlig sektor, de gröna näringarna och för små och medelstora företag baserade på landsbygden.


Publicerad: april 2021. 

Du hittar hela rapporten här

  

 
Fakta om de svenska stadsnäten – en statistikrapport april 2020

Stadsnätsföreningens rapport "Fakta om de svenska stadsnäten - en statistikrapport april 2020" visar att de kommunala stadsnäten räknar med att satsa miljardbelopp på fiberutbyggnad under 2020. Detta trots rapporter om att hela bredbandsmarknaden minskat sina investeringar. 

 

Publicerad: maj 2020.

Du hittar hela rapporten här.

 
 
 

 

 
Infrastrukturval för att nå Sveriges bredbandsmål – en teknoekonomisk studie

På uppdrag av Svenska Stadsnätsföreningen har det statliga forskningsinstitutet RISE genomfört en analys över konsekvenserna med att ersätta den fortsatta fiberutbyggnaden med trådlösa alternativ. Rapporten visar att de enklare lösningar som framförts som tänkbara alternativ till fortsatt fiberutbyggnad riskerar att göra det svårare för företag och hushåll på landsbygden att ta del av framtida digitala tjänster.

Publicerad: oktober 2019.

Du hittar hela rapporten här.