Stadsnätsföreningen

Utställare

Är du intresserad av att medverka som utställande företag på Stadsnätsföreningens konferenser?

I samband med Stadsnätsföreningens konferenser anordnas en mindre mässa/utställning.

Här har föreningens associerade medlemmar möjlighet att presentera sina produkter och tjänster för föreningens medlemmar, vilka representerar stadsnät, energibolag, kommuner och leverantörer på marknaden.

 

Är du intresserad?

Vill du ha information om sponsorpaket, utställarplatser, annonsering och priser? Kontakta Mia Forslöf via mia.forslof@stadsnatsforeningen.se eller 070-822 96 40.