Stadsnätsföreningen

Informationsblad

Intresset för Stadsnätsföreningens frågor är stort. Nedan hittar du våra informationsblad om stadsnätens verksamheter, den svenska bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen.

Klicka på ikonerna för att ladda ner informationsbladen.IoT – Vad är det och hur kan det nyttjas av Sveriges kommuner?

Det finns ett behov av att tydliggöra begreppet Internet of Things, IoT, för kommunala politiker och tjänstemän. Därför har Stadsnätsföreningen tagit fram ett informationsblad på ämnet som stadsnäten själva kan nyttja i dialogen med politiker och kommunalatjänstemän. Materialet syftar till att förklara vad IoT är samt vilken betydelse och nytta det har för samhället och dess digitaliseringsomställning. Därtill beskrivs också hur kommuner kan nyttja IoT, vilken roll de kommunala energi- och stadsnätsbolagen kan ta i det arbetet och hur kommunerna kan gå till väga för att implementera IoT i olika verksamhetsområden.

Föreningen har även möjlighet att personalisera materialet. Kontakta Lotta Karlsson, kommunikatör på Svenska Stadsnätsföreningen, för mer information. Stadsnätens roll

Sverige är i dag ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till en snabb och modern bredbandsanslutning. De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa. Faktum är att det är de som stått för merparten av all fiberutbyggnad.Den svenska bredbandsmodellen

Sverige är i dag ett av världens bästa länder på bredband. Vi har kommit långt med bredbandsutbyggnaden, cirka 2 av 3 hushåll har tillgång till snabbt bredband och vi har dessutom bland de lägsta slutkundspriserna i världen. Detta skapar unika förutsättningar när digitaliseringstakten av såväl den offentliga sektorn som näringslivet nu ökar.