Stadsnätsföreningen

Säkerhet i nät och tjänster (PTSFS 2022:11)

PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster trädde i kraft den 1 augusti 2022.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om: 

  • Tekniska och organisatoriska åtgärder avseende risker som hotar säkerheten i nät och tjänster.
  • Rapportering av säkerhetsincidenter med betydande påverkan på nät och tjänster.
  • Information till användare vid ett konkret och betydande hot om en säkerhetsincident.
  • Tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål.
  • Tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av kommunikationstjänsten skyddas.
  • Innehållet i förteckningen över integritetsincidenter.
  • Fredstida planering för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer.


Klicka här för att ta del av PTSFS 2022:11 - Föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster.