Stadsnätsföreningen

Uppdragets förvaltningsorganisation


Inom ramen för uppdraget har Stadsnätsföreningen byggt upp en förvaltningsorganisation som ansvarar för den stödfinansierade verksamheten och är dialogpart både till de enskilda stadsnäten och till Post- och telestyrelsen, PTS. Förvaltningsorganisationen är centralt placerad och utgör en del av Stadsnätsföreningens kansli.

Förvaltningsorganisationen ansvarar bland annat för att:

Orange punkt.pngInventera behov av beredskapsmateriel, utarbeta kravspecifikationer samt föra en dialog med PTS över behov
     av beredskapsmateriel och hur dessa kan tillgodoses över tid genom ekonomiska bidrag.

Orange punkt.pngSäkerställa att utbildningar tas fram och genomförs.

Orange punkt.pngUpprätthålla SISG för att säkerställa att det finns en samverkansstruktur som stadsnäten kan nyttja vid
     händelse av kris.

Orange punkt.pngFörvalta regional beredskapsstruktur där utpekade beredskapssamordnare agerar som ett lokalt stöd till
     stadsnäten.

Den centrala förvaltningsorganisationen kompletteras av regionalt placerade beredskapssamordnare runt om i landet via resurser hos föreningens stadsnätsmedlemmar.

De regionala beredskapssamordnarna, som koordineras av Stadsnätsföreningens nationella beredskapssamordnare, fungerar som ett stöd till stadsnäten inom sitt geografiska område i hanteringen av det beredskapsmateriel som mottagits inom ramen för uppdraget. De stödjer även stadsnäten i att bygga upp personella beredskapsresurser.

Benämning Omfattning Beteckning Beredskapssamordnare i kluster
Norra Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län SISG N IT Norrbotten, AC-Net och Digimitt
Mellersta Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län SISG M Kumbro och Mittnät
Östra Stockholms och Gotlands län SISG Ö Stadsnätsföreningen genom nationell beredskapssamordnare
Sydöstra Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län SISG SÖ Utsikt Bredband
Västra Hallands och Västra Götalands län SISG V Netwest
Södra Kronoberg, Blekinge och Skåne län  SISG S Pingday

 

Klicka här för att få tillgång till de regionala beredskapssamordnarnas kontaktuppgifter.
Observera att du måste ha ett webbkonto för att komma åt kontaktuppgifterna samt vara medarbetare på ett stadsnät.