Stadsnätsföreningen

Förtroendevalda

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen utöva tillsyn över att den verkställande direktören fullgör sina åligganden och ska tillse att Stadsnätsföreningen Servicebolagets organisation är ändamålsenlig. Styrelsen ska också besluta i Bolagets långsiktiga och strategiska frågor. Styrelsen i Stadsnätsföreningens Servicebolag och styrelsen i Svenska Stadsnätsföreningen ideell förening är identiska, och att gemensamma styrelsemöten äger rum samt att separata styrelseprotokoll upprättas för bolaget och förenings styrelsemöten.

 

ELIN BERTILSSON
Ordförande

Karlstads Energi AB
Orrholmsgatan 15
650 05 KARLSTAD
Telefon: +46 (0)54 540 80 13
Mobil: +46 (0)70 001 02 43
E-post: elin.bertilsson(at)karlstad.se

 

MATS BERGGREN
Vice ordförande

Umeå Energi UmeNet AB
Box 224
901 05 UMEÅ
Telefon: +46 (0)90 16 58 03
Mobil: +46 (0)70 518 71 28
E-post: mats.berggren(at)umeaenergi.se

 

Ulf Linderoth_kvadrat.jpg

ULF LINDEROTH
Ledamot 

Malmö Stad
205 80 MALMÖ
Telefon: +46 (0)40 34 17 28 
Mobil: +46 (0)70 934 17 28
E-post: ulf.linderoth(at)malmo.se

 

Anders_Pettersson.jpg

ANDERS PETTERSSON
Ledamot

Skellefteå Kraft Fibernät AB
Box 395
931 80 SKELLEFTEÅ
Telefon: +46 (0)910 74 06 93
Mobil: +46 (0)70 326 98 78
E-post: anders.v.pettersson(at)skekraft.se

 

Tomas Sundstrom.jpg

TOMAS SUNDSTRÖM
Ledamot

IT Norrbotten AB
Teknikvägen 3-13
961 50 LULEÅ
Mobil: +46 (0)70 319 18 13
E-post: tomas.sundstrom(at)itnorrbotten.se

 

SOFIA SÖDER
Ledamot

Göteborg Energi Gothnet AB
Box 53
401 20 GÖTEBORG
Telefon: +46 (0)31 62 65 65
Mobil: +46 (0)70 762 65 65
E-post: sofia.soder(at)gothnet.se

 

GÖRAN SÖRELL
Ledamot

Servanet AB
851 85 SUNDSVALL
Telefon:+46 (0)60 658 55 50
E-post: goran.sorell(at)servanet.seSuppleanter


Roger Belin_GavleNet.jpg

ROGER BELIN
Suppleant

Gävle Energi AB
Box 783
801 29 GÄVLE
Mobil: +46 (0)70 41 40 482
E-post: roger.belin(at)gavleenergi.se 

 

PETER LILJA
Suppleant

Kumbro Stadsnät AB
Box 33550
701 35 ÖREBRO
Mobil: +46 (0)70 484 91 99
E-post: peter.lilja(at)kumbro.se

 

HELEN SOLVER
Suppleant

Utsikt Bredband AB
Box 1500
581 15 LINKÖPING
Telefon: +46 (0)13 20 83 88
E-post: helen.solver(at)utsikt.se

 

THORD SWEDENHAMMAR
Suppleant

AB Stokab 
Box 6813
113 86 STOCKHOLM
Telefon: +46 (0)8 508 302 16
E-post: thord.swedenhammar(at)stokab.se

 

 

Lekmannarevisorer


ROBIN OLSSON 
Lekmannarevisor 

Malmö Stad Bredband 
205 80 MALMÖ
Mobil: +46 (0)72 385 04 29
E-post: robin.olsson(at)malmo.se

 

LISA TEGBORG-DEIJ
Lekmannarevisor

Kungälv Energi AB
Box 515
442 15 KUNGÄLV
Telefon: +46 (030 32 39 326
E-post: lisa.tegborgdeij(at)kungalvenergi.se 

 

Valberedningen

Vill du vara med och påverka Svenska Stadsnätsföreningens styrelse?