Stadsnätsföreningen

Q&A CESAR2 Avtal


Vad kostar CESAR2 att använda?

Svar: CESAR/CESAR2 kostar som i dag att använda. Från och med 2015-01-01 gäller en ny prislista. Den nya prislistan gäller i två (2) år. Allt detta kan ni läsa om i bilaga 2014-07-03 CESAR2 användaravgifter 2014-2017. För att ansluta sig till CESAR första gången tillkommer en anslutningsavgift på 3 000 kr exkl. moms.

Läs mer om användaravgiften i CESAR2.

_________

Vad används användaravgiften till?

Svar: Avgiften används till service, support, drift, förvaltning samt utveckling av tjänsten CESAR2. En del av avgiften är avsatt till utveckling av nya funktioner. Karta och adressregister köps som tjänst av externa aktörer (Ex. Metria) vilket också ingår i avgiften.

_________

Hur gör jag för att få använda CESAR2?

Svar: För att få använda CESAR2 måste du skriva på vårt Anslutningsavtal. Detta rekvirerar du från SSNf Kansli eller jimmy.persson@ssnf.org. Du använder samma anslutningsavtal oavsett om du är köpare, säljare eller både köpare/säljare. Du måste dessutom vara medlem hos SSNf.

_________

Varför finns det en CESAR2 produktspecifikation?

Svar: CESAR/CESAR2 bygger på SSNfs avtalspaket. De produkter som idag finns i avtalspaketet som beskrivs i produktspecifikationen är samtliga svartfiberprodukter samt Ethernet Access MEF.

De som tillkommit är Ethernet Minimum, Medium och premium. Dessa tre produkter är framtagna i workshops och kommer införas i det reviderade avtalspaketet som kommer i september.

Ni väljer själva vad ni vill leverera i avtalspaketet så vårt förslag är att ni lägger upp de produkter som avtalspaketet stödjer endast om ni är osäkra på de nya. Det kommer också att finnas ytterligare en servicenivå i revideringen. Den finns också beskriven i produktspecifikationen.


När revideringen är klar kommer produktspecifikationen vara en del av avtalspaketet och tas då bort som ett eget dokument. För att under tiden skapa produkter i CESAR2 har vi det med som en bilaga till anslutningsavtalet.

_________

Kan jag välja själv vilka produkter som jag vill sälja som stadsnät?

Svar: Ja, du kan välja vilka produkter som du vill sälja. CESAR2 hanterar fyra fiber och fyra Ethernet - transmissionstjänster. Dessa får du inte ändra specifikation på, men du väljer själv vilka av dessa som du erbjuder.

_________

Det skulle bli courtageavgifter. Varför är det nu fast avgift per månad?

Svar: Efter mycket diskussioner i expertgrupp, styrgrupp och SSNfs styrelse kring courtagemodellen för CESAR2 så kom de fram till ett gemensamt beslut att fortsätta med fast avgift. Detta beror primärt på tre skäl.
(a) Det är en komplicerad ekonomisk modell att räkna courtage per transaktion. Ett system för att generera underlag för fakturering av courtageavgift drar iväg kostnadsmässigt.

(b) Den ekonomiska risken för SSNf blir för stor. För att inte risktagandet för SSNf som förening ska bli för stor så måste nivån på courtaget vara rätt högt. Detta i sin tur innebär att risken att affärer hamnar i Skanovas nät istället för Stadsnäten är högre och hämmar syftet att skapa transmissionstjänster med konkurrenskraftiga priser till våra kunder.

(c) Med courtage betalar inte köparen något alls. I den nya modellen så delar alla på kostnaden och därmed kan vi hålla ner priset på en bra nivå för våra stadsnät

_________

Var vänder jag mig om jag behöver hjälp att komma igång med CESAR2?

Svar: Kontakta Rasmus Rahm, teknisk projektledare på Stadsnätsföreningen, för mer information om kurser, konsultation och starthjälp via rasmus.rahm(at)stadsnatsforeningen.se eller 08 21 47 10.