Stadsnätsföreningen

Fakta och Statistik

 

 

Informationsblad

Informationsblad om stadsnätens verksamheter, den svenska bredbandsutbyggnaden och digitaliseringen.

Rapporter

Rapporter framtagna av Stadsnätsföreningen och externa samarbetspartners

Bredbandsrankning

PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023.