Stadsnätsföreningen

Process för tilldelning och ersättning av materiel


Tilldelningsprocessen av materiel påbörjas så fort ett stadsnät visar intresse för att vara en del av uppdraget. Vilken materiel som tilldelas bedöms gemensamt av Stadsnätsföreningen och stadsnätet baserat på behov och tillgängliga ramavtal. Sedan upprättas en ansökan om tilldelning av materiel och det enskilda stadsnätet får medel utbetalt för att bekosta den överenskomna materielen.

Processen består av två faser, ansökningsfasen och leveransfasen, och sker enligt följande övergripande steg:

Ansökningsfasen


1. INFORMATIONSMÖTE

Stadsnätet får information från Stadsnätsföreningen om uppdragets innebörd och ges möjlighet att ställa frågor.

2. BEDÖMNINGSDIALOG
Stadsnätsföreningen genomför en bedömningsdialog med stadsnätet där verksamhetens behov av beredskapsmateriel specificeras.

3. ERBJUDANDE
Stadsnätsföreningen skickar ett erbjudande om avrop till stadsnätet baserat på underlag från bedömningssamtal och tillgänglig materiel.

4. ANSÖKAN
Stadsnätet får ett underlag till ansökan som signeras och skickas till Stadsnätsföreningen. Efter godkännande skickas bekräftelse till stadsnätet.

Leveransfasen


1. BESTÄLLNING
Baserat på underlaget i ansökan beställer stadsnätet beredskapsmateriel från utpekad leverantör.

2. LEVERANS
Beställt materiel levereras till vald plats och kvitteras av stadsnätet.

3. FAKTURA
Leverantörer fakturerar stadsnätet för beställd och levererat materiel.

4. ERSÄTTNING
Stadsnätet meddelar Stadsnätsföreningen om att leverans och fakturering är genomförd och Stadsnätsföreningen betalar ut medel till stadsnätet.

 

Jonas Borgardt

Chef Supply Chain/logistik

E-post: jonas.borgardt@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)70-844 45 50