Stadsnätsföreningen

Klustermöten

Ett kluster består av flera stadsnät. Många av våra medlemmar är organiserade i regionala kluster. Dialogen mellan kluster och Stadsnätsföreningen är betydelsefulla.


Många stadsnät är med i ett kluster. Ett kluster är för det mesta regionalt och de finns representerade från norra till södra Sverige. Klustermöten hålls flera gånger om året.

Dessa möten är högt prioriterade att delta på för Stadsnätsföreningen eftersom det är ett effektivt sätt föra direkt dialog med medlemmarna och på så vis fånga upp vad som är viktigt för stadsnäten.

Stadsnätsföreningen kan genom sitt breda deltagande också hjälpa stadsnäten att utvecklas genom att peka på goda exempel och erfarenheter från andra kluster och stadsnät.

Vi deltar på samtliga klustermöten som vi inbjudits till under året.