Stadsnätsföreningen

Sveriges stadsnät – skapar konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är en lokal eller regionalt etablerad aktör som äger och tillhandahåller en robust trygg digital infrastruktur. Tack vare stadsnäten är Sverige i dag ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har tillgång till en snabb och modern bred­bandsanslutning. Stadsnäten la grunden för det digitala Sveriges framväxt. De är också en förutsättning för Sveriges digitala framtid. De är samhällsnät, värda att värna och viktiga att vidareutveckla.

De första stadsnäten bildades i början av 90-talet. Målet vara att utmana det dåvarande telemonopolet och få i gång fiberutbyggnaden i kommunerna. Fiberkablarna organiserades i stadsnät. Grundprincipen var enkel: Nära nät, offentligt ägda, eller drivna på det offentligas uppdrag, anpassade efter lokalsamhällets förutsättningar och behov, öppna för olika kommersiella leverantörer.

I dag står det klart att Sverige hade haft både högre priser och färre anslutningar om det inte varit för stadsnäten. När vi blickar framåt är stadsnäten fortfarande ett framgångsrecept. Det är därför viktigt att stads­näten får behålla sin viktiga roll på den svenska bredbandsmarknaden.

OECD konstaterar i sin rapport, Development of High­speed Networks and the Role of Municipal Networks, att de privata telekombolagen ökar sina investeringar om de drivs på av konkurrens från stadsnäten. De kommunalt ägda stadsnäten tränger alltså inte undan infrastrukturinvesteringar utan driver snarare fram dem.

Stadsnäten i korthet:

Nod 4.png

 • Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är kommunala.
  Stadsnäten är verksamma i 200 av landets kommuner och sammantaget
  äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

 • Stadsnäten är sammantaget den aktör som byggt ut mest fiber i Sverige
  samt anslutit flest mobilmaster. Det faktum gör deras verksamheter
  samhällsviktiga.

 • Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (37 procent), kommunalt
  stadsnätsbolag (28 procent), Kommunal förvaltning (26 procent), ekonomisk
  förening (3 procent), privat bolag (3 procent) och annan form (3 procent).

 

 

Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Lokaliseringsprincipen

Stadsnätsföreningen driver frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen.

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration