Stadsnätsföreningen

Arkiv

Statistikrapport 2012-2013. Bredbandsundersökning 2013 - Synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner.

Bredbandsundersökningens syfte är att undersöka synen på bredbandsfrågor i allmänhet och stadsnätens roll och villkor i synnerhet. Undersökningarna har genomförts 2012 och 2013.

Denna rapport är en statistisk jämförelse mellan åren 2012-2013. År 2012 har urvalet kommunala politiker och tjänstemän använts i jämförelsen med 2013.

Läs hela rapporten här

 

Bredbandsundersökning 2013 - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner

"Bredbandsundersökningen 2013" är en statstikpublikation från en enkätundersökning som Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) har genomfört bland svenska politiker och tjänstemän på ledande befattningar inom kommuner i syfte att studera kunskapen om bredband hos våra ledande beslutsfattare. Den genomfördes den den 25 oktober–20 november 2013 bland 869 personer varav 375 besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent.

Enkäten sändes till samtliga kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och oppositionsråd i landets kommuner. 241 av landets 290 kommuner finns representerade bland de svarande.

läs hella rapporten här

 

2013

Bredbandspolitik i Sverige 2012

"Bredbandspolitiken i Sverige 2012" är en enkätundersökning som Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) har genomfört bland svenska politiker och tjänstemän på ledande befattningar inom kommuner och landsting samt riksdagspolitiker[1] i syfte att studera kunskapen om bredband hos våra ledande beslutsfattare. Den genomfördes den 3-9 september 2012 bland 1 279 personer varav 526 besvarade enkäten.

Du hittar rapporten här

 

SSNf:s marknadsrapport 2012

Undersökningen visar bland annat att stadsnäten:

- har investerat nästan 26 miljarder kr sedan innan millennieskifte
- investerade nästan 2 miljarder kr år 2011
- ser till att 750 000 hushåll är anslutna till fiberoptiska nät
- ser till att vart tredje företag är anslutet till ett öppet nät
- nästan alltid har kommunen som kund (hyra av fiber, kapacitet etc)
- anser att de har haft en positiv påverkan på den lokala infrastrukturkonkurrensen (mer än 8 av 10stadsnät instämmer i det påståendet)

Du hittar rapporten här

 

2011

Konsekvensutredningen av regleringen av marknad 4, Deloitte-rapporten

Konslutfirman Deloitte har fått i uppdrag att studera konsekvenserna av PTS reglering av marknad 4 för stadsnäten.

Du hittar rapporten här

 

2010

Öppet nät

Denna rapport fastställer SSNfs syn på öppna stadsnät och de spelregler för öppna nät som vi står bakom.

Du hittar rapporten här

 

Marknadsrapporten 2010

Undersökningen visar att stadsnätens betydelse ökar. Rapporten innehåller statistik insamlat från stadsnäten avseende 2010.

Du hittar rapporten här