Stadsnätsföreningen

Telekområdet

Telekområdet är IT&Telekomföretagens råd för beslutsfattare inom branschen.

Telekområdet är IT&Telekomföretagens gruppering för beslutsfattare på företag som tillhandahåller produkter och tjänster inom elektronisk kommunikation. I rådet ingår ett 25-tal medlemsföretag, däribland Stadsnätsföreningen.

Syftet med Telekområdet är att medlemmarna får inflytande på organisationen vad gäller problemformulering och åtgärder, opinionsbildning, branschutvecklingsprojekt eller andra typer av påverkansaktiviteter. Medlemskap i råden bygger på branschtillhörighet eller specialistområde.

För mer information, besök IT-och telekomföretagens hemsida