Stadsnätsföreningen

Fibertekniker i beredskapsfunktion


Utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion är en praktisk utbildning och riktar sig till de som har en bakgrund, alternativt arbetar, som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande. Utbildningen syftar till att deltagarna ska få praktisk kunskap om felsökning, lagning och mätning av fibernät i akuta skeenden under fältliknande förhållanden.

Utbildningen genomförs på plats och pågår under tre dagar där deltagarna förväntas närvara under hela utbildningen. Efter avslutad utbildning med godkänt resultat får deltagarna ett kompetensbevis. 

För att gå utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion krävs erfarenhet av arbete som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande samt att den allmänna utbildningen inom krisberedskap för telekom och preparandkursen är genomförda med godkänt resultat.

Förberedande utbildning: Preparandkurs

Preparandkursen är ett digitalt kurstillfälle med utbildare och syftar till att förbereda deltagarna inför den praktiska utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion. Kurstillfället tar cirka 2 timmar att genomföra.

För att gå kursen krävs att deltagarna har förkunskaper inom befattningen som fibertekniker/fiberinstallatör eller motsvarande där Stadsnätsföreningen genomför en kompetensbedömning. Utbildningen Allmän utbildning krisberedskap för telekom måste även vara genomförd med godkänt resultat.  

Klicka här för att anmäla ditt intresse till utbildningen Fibertekniker i beredskapsfunktion samt förberederande preparandkurs.

Observera att intresseanmälan inte innebär att du har blivit antagen till utbildningen. När du har fått en plats kommer Stadsnätsföreningen att meddela detta via ett separat mejl.

 

Linda Kindberg

Nationell beredskapssamordnare

E-post: linda.kindberg@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)73 033 26 20