Stadsnätsföreningen

Robust digital infrastruktur

Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för att skapa hög robusthet, låg fördröjning, tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet vid transport av digitaliserade samhällsviktiga tjänster. Dessa parametrar utgör grundläggande krav på taktila applikationer och är fundamenta för 5G och realtidsapplikationer inom Realtids-IoT. Detta är en samlingssida för dessa projekt.

Nedan finns olika länkar till projekten, resultat och anvisningar som utarbetats. Dessa projekt drivs inom ramen för Robust digital infrastruktur som är ett samlingsnamn för projekt med inriktning för att skapa robusthet för digital infrastruktur.

Materialet på den här sida är fritt att använda men inte att modifiera utan tillåtelse från Stadsnätsföreningen.

 

Anvisningar för anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion

Uppdaterad 2024-03-01 till version 1.1

För anläggandet av elektroniska kommunikationsnät har berörda organisationer med stöd av PTS arbetat fram anvisningar och vägledningar i syfte att säkerställa en grundläggande säkerhet och funktion i anläggningarna. Utöver de grundläggande kraven har denna kompletterande anvisning för Anläggningar med förhöjd säkerhet och funktion tagits fram.

Anläggning med förhöjd säkerhet  v1.1
Bilaga 1 Robust site för samhällsviktig digital infrastruktur v1.1
Bilaga 1.1 Checklista för site med förhöjd säkerhet v1.1
Bilaga 2 Passiv säker fysisk förbindelse v1.1
Bilaga 2.1 Checklista för förbindelser med förhöjd säkerhet v1.1
Bilaga 3 Metod för anläggningsanalys
Amendments - Rättelser och tillägg till anvisning och dess bilagor v1.1

 

Kravspecifikation Robust reservnod för stadsnät

Specifikation finns framtaget och är en del av en upphandlingprojekt för att tillhandahålla reservnoder via SISG:s kriskluster.

Kravspecifikation Robust reservnod för stadsnät

 

Anvisningar Robusta Fastighetsnät

Uppdaterad 2023-05-04 till version 1.3

Anvisning för Robusta fastighetsnät v1.3
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1 Förläggning av fiberoptiska fastighetsnät v1.3 
Anvisning för Robusta fastighetsnät - Bilaga 1.1 Checklista vid besiktning v1.3
Ammendments - Rättelser och tillägg för Robusta fastighetsnät

 

Vägledning Robusta fasta Radionät  

Uppdaterad 2023-05-04  till version 1.3

Vägledning för Robusta fasta radionät v1.3
Bilaga 1 Referensmodeller v1.23
Bilaga 2 Checklista Slutbesiktning v1.3
Bilaga 3 Referenslista v1.3
Amendments -Rättelse och tillägg Robusta Radionät

 

Vägledning för Robust och säker IoT v2.0

Uppdaterad 2024-04-11 till version 2.0

Vägledning Robust & Säker IoT v2.0
Bilaga 1 Rutin och handledning, Kravanalys Robust & Säker IoT v2.0
Bilaga 1.1 Verktyg, Kravanalys Robust & Säker IoT v2.0 (xlsx)
Bilaga 2 Purude - arbetsblock - säkerhetsspåret
Amendments - Rättelser och tillägg för Robust & Säker IoT

 

 

Vägledning för optisk förstärkning med högeffektlaser i fiberoptiska accessnät

Vägledning Optisk förstärkning med högeffektlaser för fiberoptisk access v1.0
Bilaga Checklista för riskbedömning
Bilaga. Exempel på Instruktion för arbete med optiskt förstärkta fiberförbindelser
Bilaga. Undersökning och rengöring av optiska kontakter

 

Bashot Telekom

Uppdaterad 2024-03-01 till version 2.0

En ny utgåva av Risk- och sårbarhetsanalyser för nätägare med instruktion och presentation.

Instruktion för RSA inom telekom v2.0
Presentation för RSA inom telekom v2.0 (pptx) 
RSA Tom mall v2.0 (xlsx)
RSA Fastighetsnät v2.0 (xlsx)
RSA Informationsbehandligstillgångar v2.0 (xlsx)
RSA Passiv säker förbindelse v2.0 (xlsx)
RSA Robust och säker IoT v2.0 (xlsx)
RSA Robusta radionät v2.0 (xlsx)
RSA Robust Site och nod v2.0 (xlsx)
RSA Verksamhet nätdrift v2.0 (xlsx)