Stadsnätsföreningen

Avtal

CESAR2 innehåller färdiga ramavtal för köpare och säljare (avtalspaketet). Köpare och säljare behöver alltså inte förhandla varje gång en affär görs upp.

Anslutningsavtal

För att få använda CESAR2 måste du skriva på ett anslutningsavtal. Detta rekvirerar du genom att kontakta Rasmus Rahm, teknisk projektledare på Stadsnätsföreningen via rasmus.rahm(at)stadsnatsforeningen.se.

Du använder samma anslutningsavtal oavsett om du är köpare, säljare eller både köpare/säljare.

Nedan hittar du avtalspaketet CESAR2 version 3.1 som används i CESAR2. 

Avtalspaket CESAR2 version 3.1

Avtalspaket CESAR2 version 3.1.