Stadsnätsföreningen

Branschnyheter

 • 14
  MAJ

  Mia Rolf är ny VD för Pingday

  Mia Rolf kommer senast från en roll som Marknadsutvecklare på Wihlborgs där hon tidigare även varit Marknads- och kommunikationschef. Mia har även tidigare varit VD på Ideon Science Park. Mia tillträder tjänsten som VD för Pingday den 12 augusti.

 • 13
  MAJ

  PTS underrättar om misstänkta felaktigheter i avtalsinformation

  Post- och telestyrelsen (PTS) misstänker att operatörerna Telia och Tele2 inte lever upp till kraven på den information som kunder som ska få i samband med avtal om bredband. PTS underrättar därför operatörerna och begär in yttranden.

 • 2
  MAJ

  Stärkt civil beredskap för elektronisk kommunikation – PTS formaliserar samverkan med privata aktörer

  Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) är en grupp aktörer som sedan 2005 har samarbetat för att stärka Sveriges krisberedskap inom elektronisk kommunikation. Deltagandet i gruppen har varit frivilligt. Den 1 maj 2024 trädde en ny lag i kraft som ger Post- och telestyrelsen (PTS) befogenhet att peka ut aktörer att delta i NTSG.

 • 29
  APR

  PTS bjuder in till webbinarium om den kommande cybersäkerhetslagen

  Den 22 maj håller Post- och telestyrelsen (PTS) ett webbinarium om den kommande cybersäkerhetslagen. Webbinariet riktar sig till de verksamhetsutövare som kan komma att omfattas av PTS sektorsansvar.

 • 24
  APR

  PTS spektrumpolicy ska vägleda och bidra till ökad samhällsnytta

  PTS har tagit fram en spektrumpolicy som ersätter myndighetens spektrumstrategi från 2014.

 • 19
  APR

  Coromatic i stor reservkraftaffär med Katrineholms kommun

  Coromatic, en del av E.ON-koncernen och den ledande leverantören av robusta lösningar för kritisk infrastruktur i syfte att säkra kontinuerlig strömförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett omfattande avtal med Katrineholms kommunala fastighetsbolag, Katrineholms Fastighets AB (KFAB). Avtalet innebär leverans och service av totalt 13 reservkraftanläggningar under en femårsperiod. Med reservkraften förstärker Katrineholms kommun sin krisberedskap.

 • 12
  APR

  Ny modell för uppföljning och prioritering av insatser för att få fler att bli digitala

  Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en modell som gör det möjligt att följa upp och prioritera olika insatser för att få fler individer att bli en del av det digitala samhället.

 • 4
  APR

  5G-täckning för nio av tio svenska hushåll

  Befolkningstäckningen för 5G-nät ökar snabbt, och under 2023 uppnåddes ett viktigt delmål för bredbandsutbyggnaden. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023.

 • 4
  APR

  Informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät

  Den 25 april kl. 09.00-10.30 genomför PTS ett informationsmöte om avvecklingen av 2G- och 3G-nät.

 • 2
  APR

  Värmland banar väg för ödrift av internet

  Vad händer i vårt närområde om internetförbindelsen till omvärlden går ner? Kan jag fortfarande handla och besöka kommunens hemsida? Svaret är förmodligen nej. För att undersöka hur vi i regionen kan fortsätta använda viktiga tjänster om förbindelsen bryts, samarbetar nu flera ledande aktörer inom projektet "Robust region - ödrift internet". Projektet, som är unikt för Sverige – och kanske hela världen, hade under onsdagen kickoff på Karlstads universitet.

 • 28
  MAR

  Waystream får stororder från Skellefteå Kraft Fibernät AB

  Skellefteå Kraft har valt Waystream som leverantörer av access-switchar när de nu ska uppgradera sitt fibernät till nästa generation. Ordervärdet landar mellan 16-18 MSEK.

 • 21
  MAR

  Tillgång och avbrott vanligt klagomål till PTS

  De vanligaste klagomålen till PTS handlar om tillgången till elektroniska kommunikationer eller när det blir avbrott i tjänsterna. Det visar PTS årliga sammanställning.

 • 12
  MAR

  Snart träder ny cybersäkerhetslag i kraft

  I januari 2025 väntas en ny cybersäkerhetslag träda i kraft. Post- och telestyrelsen (PTS) kommer då bli tillsynsmyndighet över ett antal olika sektorer. PTS bjuder därför in till ett informationsmöte senare i vår.

 • 6
  MAR

  Brister i rutiner vanligaste orsaken till integritetsincidenter

  Brister i rutiner och processen är den vanligaste orsaken till inrapporterade integritetsincidenter. Det visar en sammanställning från Post- och telestyrelsen (PTS). Sammanställningen visar också att antalet säkerhetsincidenter har ökat från föregående år.

 • 29
  FEB

  Stärkt samarbete inom civilt försvar och åtgärder för motståndskraftiga kommunikationsnät

  Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar i en rapport till regeringen sitt arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering under 2023.

 • 23
  FEB

  Mälarenergi: Vi fortsätter investera stort i hållbarhet

  Höga bränslepriser, ökade kostnader, inflation och höjt ränteläge påverkade år 2023 för Mälarenergi. Effektiviseringar gjordes under året – och fler står på tur. "Det är nödvändigt. Vi behöver hålla en fortsatt hög investeringstakt för både kundernas och klimatets skull", säger Carin Lidman, styrelseordförande.

 • 22
  FEB

  PTS betalar ut bredbandsstödet på ett nytt sätt från år 2024

  Bredbandsstöd som beviljas från år 2024 och framåt, kommer att betalas ut i omgångar. Cirka en gång per år. Aktörer kommer att behöva visa att de har följt en förutbestämd plan inför varje utbetalning. Detaljerad information kommer den 16 maj då ni kan börja ansöka om bredbandsstöd för 2024.

 • 22
  FEB

  Delta i PTS offentliga samråd

  Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår mellan 22 februari och 25 mars 2024. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

 • 20
  FEB

  Väljer Waystream av hållbarhetsskäl

  Waystream välkomnar den nya kunden Bjäre Kraft som lägger sin första order på ca 50 access-switchar samt tillbehör.

 • 19
  FEB

  DSA - EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster

  EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster (DSA-förordningen) började gälla i sin helhet den 17 februari 2024. Syftet är att säkerställa att den digitala miljön inom EU är säker, förutsebar och tillförlitlig. Målet med reglerna är att förhindra olaglig och skadlig verksamhet på nätet och spridning av desinformation. PTS är nationell samordnare för reglerna och ska tillsammans med Konsumentverket och Mediemyndigheten ansvara för tillsyn och kontroll av efterlevnaden av reglerna i Sverige.